Islamic WidgetAbdullah bin Umar radhiyallohu 'anhu berkata, "Manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mereka mengikuti jejak Nabi shalallahu alayhi wasallam". (HR. Baihaqi, Miftahul Jannah no.197)

Rabu, 2 Julai 2008

HUKUM QAZAF

Dewasa ini kita sering didedahkan dengan satu perkataan yang disebut sebagai "QAZAF" yang dikaitkan dengan isu Liwat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan dengan itu saya berasa terpanggil untuk menyatakan apakah itu QAZAF untuk panduan dan tatapan umum.Catatan ini saya rujuk dari kitab Qanun Jenayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Oleh Haji Said Bin Haji Ibrahim Mantan Mufti Negeri Sabah.
QAZAF
ERTI ; Melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunanya.
BAHAGIAN :
1- Qazaf yang pesalahnya boleh dikenakan hukuman Hudud seperti menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina / liwat tanpa mengemukakan empat orang saksi lelaki yang adil.
2- Qazaf yang pesalahnya boleh dikenakan hukuman takzir, seperti seseorang menuduh seseorang yang lain kufur,mencuri,minum arak atau murtad dan sebagainya, termasuk mencaci,memaki dan lain-lain yang boleh menjatuhkan maruah seseorang dan menghinanya.
HUKUM QAZAF:
Menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina/liwat tanpa mengemukan empat orang saksi lelaki yang adil hukumnya adalah HARAM dan termasuk dalam Dosa Besar dan wajib dikenakan hukuman Had Qazaf iaitu disebat sebanyak lapan puluh kali sebat serta tidak boleh diterima penyaksianya selama-lamanya kerana dia adalah orang yang jelas Fasik.
Dalilnya ; " dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatanya, kemudian mereka tidak membawa empat orang saksi. maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya kerana mereka itu adalah orang-orang yang fasik" surah An-Nur:4
PENUDUH YANG DIKENAKAN HUKUMAN :
Seseorang yang menuduh seseorang yang lain berzina yang boleh dikenakan hukuman Had Qazaf adalah tertakluk kepada lima syarat :
1 ;- Berakal - tidak gila
2 ;- Baligh ( telah dewasa mengikut perhitungan Syara')
3 ;- Kemahuan sendiri ( tidak dipaksa )
4 ;- mengetahui HARANYA Qazaf ( menuduh )
5 ;- Bukan ibu/bapa dan datuk hingga keatas kepada orang yang dituduh.
SYARAT ORANG YANG DITUDUH
Orang yang dituduh melakukan zina / liwat yang boleh dikenakan hukuman had Qazaf keatas orang yang menuduh secara palsu mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat seperti berikut;-
1 ;- Orang yang dituduh tadi diketahui orangnya ( dikenal pasti orang yang dituduh itu ), sekalipun ia telah meninggal dunia ( mati )
2 ;- Orang yang dituduh itu seorang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina / liwat dan terpelihara kehormatanya dari sebarang kejahatan.
MENUDUH ORANG BERLIWAT
Seseorang menuduh seseorang yang lain melakukan liwat tanpa sesuatu bukti yang boleh menyokong tuduhanya samalah hukumnya seperti menuduh seseorang melakukan zina. Jika tidak sabit kesalahan orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang disebutkasn diatas maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukuman Had Qazaf sebagaimana yang dikenakan keatas orang yang menuduh orang berzina yang diperuntukan dalam perkara pembuktian dan saksi, samada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu lelaki atau perempuan.
CARA-CARA MELAKUKAN QAZAF
dalam undang-undang Syariah cara melakukan Qazaf ( menuduh seseorang berzina ) terdapat tiga cara iaitu :
1 ;- Tuduhan yang dibuat secara terang dan nyata.
iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan-perkataan yang jelas dan tepat yang tidak boleh ditafsirkan kepada maksud yang lain selain daripada zina / liwat dan penafian nasabnya.
contohnya:
"wahai penzina! atau wahai orang yang berzina! atau engkau berzina! atau ibu mu berzina!
2 ;- Tuduhan yang dibuat secara Kinayah ( kiasan ).
iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas dan tidak tepat yang boleh membawaerti zina atau selainya.
contohnya dia berkata :
"wahai pelacur! atau wahai orang yang melakukan perbuatan terkutuk dan keji! atau wahai orang yang jahat!" dan sebagainya.
3 ;- Tuduhan yang dibuat secara sindiran.
iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas dan tidak tepat juga yang boleh memberi pengertian yang lain daripada zina / liwat sebagaimana yang dilakukan dalam perkataan kinayah.
contonya dia berkata:
"isteri mu sudah aku kacau! atau isteri mu sudah ke musnahkan! atau rumahtangga ju sudah aku rosakkan dan sebagainya".
BUKTI-BUKTI YANG MENSABITKAN KESALAHAN QAZAF
Kesalahan Qazaf boleh disabitkan dengan salah satu dari bukti-bukti berikut :
1 ;- Syahadah ( penyaksian )
Saksi-saksi yang layak pada Syara seperti berikut:
i) Terdiri dari empat orang saksi lelaki tidak diterima penyaksian perempuan.
ii) Baligh mengikut perkiraan hukum Syara'
iii) Berakal iaitu waras dan cukup sempurna akal fikiranya.
iv) Orang yang ADIL iaitu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil.
v) Saksi-saksi hendaklah terdiri dari orang islam sahaja samada menjadi saksi kepada orang islam atau bukan islam.
vi) Saksi-saksi mestilah benar-benar melihat dengan jelas dengan matanya sendiri kemaluan lelaki itu dimasukan kedalam kemaluan perempuan seperti keris masuk kesarungnya.
vii) Keterangan saksi mestilah jelas menerangkan secara hakiki masuknya zakar lelaku itu kedalam lubang faraj perempuan itu sebagaimana yang berlaku dan bukanya secara kiasan.
viii) Saksi-saksi itu mestilah melihat sendiri perzinaan itu dilakukan dalam satu tempat yang tertentu dalam masa yang sama ( tidak berlainan tempat dan masa )
2 ;- Ikrar ( pengakuan )
Untuk membuktikan sabit kesalahan Qazaf ialah dengan pengakuan sendiri daripada orang yang membuat tuduhan keatas seseorang melakukan zina dengan sekali pengakuan dalam mahkamah atau majlis kehakiman.
nota:
Seseorang lelaki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh disabikan berzina dengan hanya pengakuanya itu sahaja kecuali cukup syarat pengakuan mereka iaitu :
i ) Pengakuan itu mestilah dibuat dan dikemukan di mahkamah dihadapan hakim atau wakilnya.
ii ) Pengakuan itu mestilah datang dari orang yang mempunyai fikiran yang waras dan siuman.
iii) Pengakuan itu mestilah dibuat oleh orang yang telah dewasa mengikut perhitungan syara'.
iv) Pengakuan itu mestilah dibuat secara lisan. iaitu dengan mulut dan lafaz, kecuali orang yang bisu boleh diterima pengakuanya dengan tulisan atau isyarat yang dapat difahami.
v ) Pengakuan itu mestilah dibuat dengan cukup terang dan jelas mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh mereka tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan kesamaran.
3 ;- Sumpah
dalam kes Qazaf ia boleh disabitkan kesalahan qazaf dengan sumpah jikaorang yang dituduh tidak mempunyai sebarang bukti untuk menolak dan menafikan tuduhan dari penuduh. maka orang yang kena tuduh itu hendaklah meminta kepada orang yang membuat tuduhan supaya bersumpah diatas kebenaran tuduhan itu.
MENOLAK DAN MENAFIKAN TUDUHAN QAZAF.
Untuk menolak dan menafikan tuduhan Qazaf, pihak orang yang didakwa membuat tuduhan palsu zina itu mestilah melakukan salah satu perkara-perkara berikut :
i ) Menolak dan menafikan dakwaan kesalahan Qazaf dengan mengemukan dan membawa saksi-saksi tanpa dibataskan kepada bilangan yang tertentu.
ii ) Menegaskan bahawa orang yang dituhnya itu mengakui kebenaran tuduhanya. untuk membela dirinya memadai dengan mengemukakan dua orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan.
iii) Mengaku membuat kesalahan Qazaf, dan dalam kes ini orang yang membuat tuduhan mestilah membuktikan kebenaran tuduhan zian / liwat yang dituduhkan keatas orang yang dituduhnya itu dengan mengemukakan saksi-saksi sebanyak empat orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyaksikan orang yang dituduh itu melakukan zina / liwat.
Wallahualam.... Insyallah bersambung by ust reza

Tiada ulasan: